Friday, 24/01/2020 - 10:40|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020

Ngày 31/12/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa triển khai Kế hoạch đến Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các học sinh tham gia cuộc thi; cung cấp tài liệu, ...
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục năm 2020

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục năm 2020

Ngày 01/01/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thủ tướng giao thực hiện các nhiệm vụ sau: