Tuesday, 06/12/2022 - 03:56|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Bợ
Thành viên Nguyễn Văn Bợ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0772091222
Email nvbo.c2tanthanh@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách