Tuesday, 06/12/2022 - 05:18|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
 • Nguyễn Văn Bợ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0772091222
  • Email:
   nvbo.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Lê Trung Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Email:
   ltthieu.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Trần Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0795812145
  • Email:
   tlynhi.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Lê Thị Mỹ Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0912674652
  • Email:
   ltmdiem.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Phạm Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0794989100
  • Email:
   pkchi.c2tanthanh@laivung.edu.vn