Tuesday, 25/01/2022 - 15:42|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
Thông tin chi tiết:
Võ Văn Long
Họ và tên Võ Văn Long
Ngày tháng năm sinh 31/07/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Đại học sư phạm Tin học
Điện thoại 0919637012
Email vvlong@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách chung