Tuesday, 25/01/2022 - 15:03|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thúy Oanh
Họ và tên Trần Thị Thúy Oanh
Ngày tháng năm sinh 08/08/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Chi ủy viên
Trình độ Đại học
Email tttoanh.c2tanthanh@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Thư ký