Tuesday, 25/01/2022 - 15:54|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Bợ
Họ và tên Nguyễn Văn Bợ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Chi ủy viên
Trình độ Đại học
Email nvbo.c2tanthanh@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách đoàn thể