Saturday, 08/10/2022 - 05:42|
Trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Thành đang trong thời gian cập nhật
 • Võ Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0919637012
  • Email:
   vvlong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bợ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Email:
   nvbo.c2tanthanh@laivung.edu.vn