Thursday, 23/01/2020 - 04:51|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Tâm
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Tâm
Ngày tháng năm sinh 01/07/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị -
Trình độ Đại học
Điện thoại 0779821069
Email nttam.c2tanthanh@laivung.edu.vn
Mạng xã hội