Sunday, 26/01/2020 - 04:52|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Nguyễn Thành Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   -
  • Điện thoại:
   0779821069
  • Email:
   nttam.c2tanthanh@laivung.edu.vn
 • Võ Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919637012
  • Email:
   vvlong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thuỳ Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   -
  • Điện thoại:
   0973126567
  • Email:
   nttduong.c2tanthanh@laivung.edu.vn